pim

25

Gebruikers-input

Vergaarde input van medewerkers / managers van corporate organisaties op het gebied van ‘gehoord voelen’. Bij zowel managers als medewerkers uitgevraagd. Goed om beide kanten te belichten om ook te snappen waarom problematiek bijvoorbeeld niet aangepakt wordt.

Globale vraagstelling: 

Voel jij je gehoord door MT / werkgever? Waar bestaat ‘gehoord voelen’ uit voor jou? Hoe wil je gehoord voelen?

 

 1. Yorick van Vliet

Wat een goede vraag! Lastig is dat in natuurlijk zelf een management functie bekleed, daardoor begrijp ik het als bepaalde keuzes niet worden gemaakt op de manier die ik graag zou willen. Ik vind het belangrijk dat management laat zien dat ze iets met de input vanaf de werkvloer doen doormidden van een uitleg bij bepaalde beslissingen of het bieden van een passend alternatief. Zolang de ”problemen” maar gehoord worden.

2. Tanja de Bie

Weet je wat het is, in zulke grote bedrijven (ik noem als voorbeeld Centraal Beheer, waar ik 8 jaar heb gewerkt) zit je op een grote afdeling (50-100 mensen) en ben je vaak afhankelijk van vaste structuren en afspraken. Die zijn zo ingericht om uniform te kunnen werken, maar dat betekent dat je altijd daaraan moet conformeren. Het wordt dus lastig als het buiten die gebaanden paden afspeelt. Je wilt bv dat IT sneller werkt, dat je meer vrijheden van IT krijg. Daar krijg je zelden een groen licht voor. Dus ga je OF rebelse oplossingen bedenken OF je haakt mentaal af (je gaat daar weg, of wat ik veel heb gezien, je verschijnt – doet je werk en meer ook niet)

3. Noer Paanakker

Het belangrijkste vind ik dat ik in een veilige omgeving mijn mening kan geven, zonder dat dit directe consequenties heeft voor mij persoonlijk, bijvoorbeeld dat mijn baan op losse schroeven komt te staan. Mijn inziens moet je de cultuur in een bedrijf aanpakken om werknemers het gevoel te geven dat ze gehoord worden. Het is eigenlijk een soort gedragsverandering.

4. Martijn Visser

Voor mij is de stem van de medewerker vaak een formaliteit. Mensen het gevoel geven dat hun mening telt heeft te vaak een politieke lading/reden. Persoonlijk voel ik me pas gehoord als er ook een actie aan vast hangt. Wanneer je betrokken word bij de uitvoering van je eigen idee, dan is er echt geluisterd. En waar er geen actie komt, zou het fijn zijn als er toch feedback komt met de reden waarom iets uitgesteld of helemaal niet uitgevoerd zal worden. Dat zie ik te weinig terug

5. Karlijn Mol

Sommige problemen werden gehoord als je manager die kon veranderen. Anderen waren ook buiten zijn/haar macht dus die werden niet aangepakt. Laatste half jaar werkte ik voor een studio waar een incapabele Indiër de baas was, die luisteren nergens naar om doen alles om gezichtsverlies naar hun leidinggevenden te voorkomen.

Pas toen mijn Scrum master en ik beide onze baan opzegden werd er naar ons geluisterd. Toen moesten we opeens een gesprekje hebben met de manager IT (wat best een big thing is die is namelijk wel lid van MT en heeft 300 man onder zich). Maargoed om bij dat soort bedrijven iets te kunnen veranderen op grote schaal moet je dus heel hard schreeuwen.

Dus gehoord worden is niet echt een ding bij dat soort bedrijven. Als je gehoord wil worden ben je heel snel weg bij dit soort grote corporates. En ik wordt het liefst gehoord door iemand die met aandacht naar me luistert en daar actie op onderneemt die zichtbaar voor me is en me vertelt wat hij/zij gedaan heeft.

 

TBC

pim

23

Brainstorm

Gehoord voelen

In de design brief benoem ik dat de gebruiker zich niet gehoord voelt op kantoor. Hij heeft het gevoel dat de input die hij levert niet opgepakt wordt door het management. Als Healthy Workers claimen wij er te zijn voor de gebruiker door hem een stem te geven. Op dit moment geven wij die stem echter enkel door vragenlijsten uit te sturen waarmee we welzijn in kaart brengen. Er is voor de medewerkers geen middel waarmee perceptie / gevoel uitgedrukt kan worden. Om het gevoel van ‘gehoord voelen’ te verhogen wil ik naast de subjectieve/kwantitatieve data ook kwalitatieve data toevoegen. Hiermee wil ik een platform bieden aan medewerkers om zich te laten horen, een soort klankbord. Het is de bedoeling dat de medewerkers hier ook een vorm van response voor terugkrijgt. Bijvoorbeeld laten zien dat een manager de feedback van de medewerker heeft opgepakt, zodat zichtbaar wordt dat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Ook moet er dan een koppeling met Healthy Workers gemaakt worden. De kwalitatieve feedback van de medewerkers zal moeten worden meegenomen in het advies naar de werkgever. Hierbij is het wel belangrijk om rekening te houden met de wetenschappelijkheid. Het klankbord mag niet interfereren met het questionnaire onderzoek! Klankbord zou dus van start kunnen gaan nadat questionnaire fase is afgerond en tegelijk kunnen lopen met de moodmeter. 

 

Waarde creëren voor geven input

In de afgelopen pilots bestond de waarde die we voor medewerkers creëerden uit persoonlijke scores a.d.h.v. de data uit de vragenlijsten. Deze persoonlijke scores waren erg tekstueel, statisch en er werden zelden tot nooit correlaties gelegd tussen potentiële interventies. De scores waren moeilijk behapbaar en weinig relevant, omdat deze voor het grootste deel van de medewerkers nietszeggend was.

In het eindproduct wil ik dit aanpakken door persoonlijker te zijn in het advies naar medewerkers en dit advies meer behapbaar te maken. Door inzicht te geven in drie highlights gebaseerd op persoonlijke data wil ik dit bewerkstelligen. Dus niet alle data scores tonen, maar heel concreet drie mogelijke interventies gekoppeld aan persoonlijke data. Belangrijk hierbij is wel dat dit aansluit op het totaaladvies dat we geven. Hier kan een gamification element mooi werken. Ik zie het als volgt voor me:

 1. De medewerker beantwoordt de vragen
 2. Aan de hand van wat er geantwoord is, volgt er een interventie-advies waarin gelinkt wordt naar drie datapunten van de medewerker; bijvoorbeeld een te lage luchtvochtigheid.
 3. De medewerker krijgt direct te zien wat een mogelijke interventie is om de lage luchtvochtigheid te verbeteren en wat de invloed hiervan is op zijn persoonlijke welzijn.

Overkoepelend gaat het dus meer over correlaties tussen de verschillende soorten data, het behapbaar maken van informatie en op een speelse wijze inzicht geven in hoe persoonlijk welzijn verbeterd kan worden.

Efficiëntie 

Zoals eerder al genoemd heb ik een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vorm, lengte en kwantiteit van de vragenlijsten. Het derde doel van dit afstudeerproject is om de efficiëntie van de vragenlijsten te verbeteren. Ik wil toewerken naar een systeem waarin de vragen gespreid worden over meerder dagen. Waar we nu 60 vragen in een keer stellen, wil ik dit per construct opdelen tot een construct per dag. Hierbij krijgt de gebruiker ongeveer 5 vragen per keer. Dit zal ongeveer 8 werkdagen in beslag nemen.

 

 

 

 

pim

17

Vragen voor de doelgroep

Om welke reden heeft u wel of juist niet mee gedaan aan het Healthy workers onderzoek?

– Waardoor had u wel mee willen doen?

– Aan watvoor onderzoeken doet u wel mee?

– In welke vorm had u wel meegedaan?

– wat heeft voor u de voorkeur? in 1x alle vragen of alle vragen verspreid over meerdere keren?

Interview user segmenten 9_5

 • Hoe lang werkt u al bij deze organisatie?
 • Waardoor heeft u gekozen voor deze organisatie?
 • Waardoor heeft u gekozen  voor deze functie?
 • In hoeverre is de fysieke werkomgeving belangrijk voor uw functioneren vindt u?
 • Wat zou de grootste verbetering in de werkomgeving zijn volgens u?
 • Hoe zou u, uw relatie met uw collega’s omschrijven?
 • Hoe zou u uw relatie met uw manager omschrijven?
 • Hoe zouden uw collega’s u omschrijven denkt u?
 • Waaruit haalt u veel ‘energie’?
 • Welke rol neemt werk in, in uw leven?
 • Welke plek neemt persoonlijke ontwikkeling in?
 • Welke belangrijke zaken zijn niet of lastig te bespreken op het werk?
 • Welke belangrijke zaken zijn niet of lastig te bespreken met uw manager?
 • Wat is je associatie met healthy workers na de laatste Pilot?
 • Wat zou de meerwaarden voor u zijn om mee te doen?
 • Hoe ziet de gemiddelde werkdag er uit?
 • Op welk moment hebben ze het ’t voor hun gevoel het drukst?
 • Op welk moment checken ze hun mail&hebben ze speling in tijd?
 • Welke tools/apps gebruiken ze graag/regelmatig op werk?
 • Hoe krijgen ze nieuwe informatie het liefst binnen?
 • Welke publicaties/blogs lezen ze graag (voor werk)?
 • Welke sociale kanalen gebruiken ze (tijdens werktijd)?
 • Welke vorm van communicatie vinden ze storend (push berichten, pop ups, mails, sms)?
 • Welke vorm van communicatie vinden ze prettig (push berichten, pop ups, mails, sms)?
 • Worden ze liever met U of je aangesproken?
 • Gebruiken ze een privé- en/of werktelefoon op werk?
 • Willen medewerkers meer humor in hun werkdag.
 • Wat is de grootste zorg over de werkplek (wel verandering, geen verandering, privacy, gezondheid, verveling, vermoeidheid).
 • Hoe ziet jouw typische dag er uit? Hoe laat ga je naar werk, hoe laat ga je weer weg, wanneer ben je met het meest productief, wat zijn taken tijdens werk en zaken buiten werk om
 • Van welke tools maak je veel gebruik?
 • Wat zijn je grootste uitdagingen op werk? En hoe pak je die aan?
 • Of wat weerhoudt je van het behalen van die uitdagingen?
 • Wanneer ben jij succesvol in je rol op werk? En hoe meet je dit?
 • Waar ben jij verantwoordelijk voor? (misschien too much)
 • Waar ligt je allergrootste frustratie op werk?
 • Wat vind je het allerleukst op werk?
 • Waarom heb je er voor gekozen om het niet in te vullen?
 • Wat zou je motiveren het wel in te vullen?
 • Heb je liever dat we de vragen spreiden, of liever alles in één keer? Bv. 4 dagen per week gedurende 8 dagen of direct 32 vragen?
 • Jij geeft ons iets, wat zou je hiervoor op korte termijn willen terugzien?
 • Hoeveel tijd zou je dagelijks kunnen/willen spenderen aan het leveren van input?
 • Wat is het nut van het leveren van input? Waarom niet?
 • Hoe zouden we dit nut duidelijker naar je kunnen communiceren? Zou je dan al meer getriggerd zijn om input te geven?
 • Vind je dat we je ‘gespamd’ hebben?
 • Wat zijn voor jou randvoorwaarden waarmee je wel input zou leveren?
 • Heb je het gevoel dat je jezelf met Healthy Workers meer kan laten horen? Als in: kan je problemen kenbaar maken via ons die vervolgens worden opgepakt door het MT?