pim

34

Brainstorm

Afgelopen week heb ik vooral besteed aan het uit mijn hoofd krijgen van mogelijke concepten, onderzoek, ideeen en losse flodders.
Thuis heb ik mijn muur behangen met post-its, karton en papier. Zie het resultaat op de foto’s.

Er zijn hier twee concepten te zien.

Chatbot

De een is een chatbot waarin de medewerkers als het ware een maatje krijgen met wie ze van alles kunnen bespreken. De bot stelt op zijn beurt vragen aan de medewerkers waarmee het interventie-advies kan worden opgesteld.

Een aantal keywords binnen dit concept:

 • Betrokkendheid
 • Persoonlijk
 • Veilige omgeving
 • Fun
 • Aandacht
 • data-highlights
 • vertalen naar acties.

Ik heb drie flows uitgewerkt: de ‘Healthy Workers’-flow, de ’employee’-flow en de ‘managers’-flow.

Aan iedere stap zijn schetsen toegevoegd met een Lo-Fi versie van de chatbot.

Via deze link is een Hi-Fi prototype te vinden: https://sketch.cloud/s/mrWPg/all/chatbot/iphone-8-copy/play 

 

 

Game

Het tweede concept is de game.

In de game krijgen medewerkers op een luchtige manier situaties op werk voorgeschoteld waarbij vragen gesteld worden door drie verschillende karakters: managers, Healthy Workers en collega’s. De medewerker zelf is het hoofdpersonage.

Een aantal keywords binnen dit concept:

 • FUN
 • Aandacht
 • Afleiding
 • Menselijk / emotie
 • Competitief
 • Social Pressure
 • Efficiëntie

Ook hier zijn weer drie flows uitgewerkt en geschetst.

De volgende link leidt naar het Hi-Fi prototype: https://sketch.cloud/s/mrWPg/all/game/iphone-8/play

pim

31

4x experimenten

Over twee weken ga ik naar UWV Groningen, waar ik interviews zal afnemen met de doelgroep.

Tijdens deze interviews wil ik, gebaseerd op het al uitgevoerde doelgroeponderzoek, naast het stellen van de vragen, vier concepten (MVP’s) meenemen en die voorleggen/testen bij de doelgroep. Het doel hiervan is om uit te vinden waar de doelgroep op aanhaakt. In deze MVP’s test ik de elementen “waarde creatie”, “gehoord voelen / stem geven” en “efficiëntie van de vragenlijsten”.

De vier concepten:

 1. Game: simulatie van situaties op werk, waarbij interactie aangegaan wordt met managers, collega’s en Healthy Workers. Gebruiker krijgt inzicht in invloed van interventies en krijgt een stem in de keuze voor interventies.
 2. Op locatie gebaseerde vraagstelling, waarbij rekening gehouden wordt met de context van de gebruiker.
 3. Platform / systeem waarbij gebruiker naast vragen ook de mogelijkheid krijgt om ideeën/problemen te spuien. Managers kunnen hier op aanhaken en voortgang/status van problematiek aangeven.
 4. Chatbot geïntegreerd in apps / tools die al door de gebruiker gebruikt worden. Met de chatbot zal de dialoog aangegaan worden en worden gebruikers op een persoonlijke wijze bijgestaan.

 

pim

30

Sessie Jaap 05-06-2018
 • 4x Experimenten voorbereiden voor UWV waarbij ik mogelijke concepten kan testen/voorleggen, kijken waar ze op happen
 • Goed bedenken wat ik wil uitvragen
 • Mogelijkheid om gebruikers de optie te geven om te kiezen of ze de vragenlijsten in een keer willen invullen of verdeeld over meerdere dagen per construct of een aantal constructen
 • Game: heeft goede elementen. Maar werkt een game? Wordt het niet té leuk? Kan ik het integreren in de werkomgeving zelf? 

 

pim

29

Concurrentie-analyse

 

De afgelopen dagen heb ik een concurrentie-analyse uitgevoerd. Daarbij heb ik gezocht op concurrenten die zich richten op het creëren van waarde voor medewerkers, vragenlijsten uitsturen en luisteren naar hun klanten. Hieronder het overzicht:

Happster

The inspiration for Aventr comes from various workplace experiences faced by our friends, mentors and family. Whether it’s lack of training, poor communication between employees and managers, or just overall lack of morale, we discovered patterns of disconnect that continually caused the most valuable employees to leave for greener pastures.

The longstanding practice of annual employee surveys fails to keep pace with the real-time world we live in. Companies try to fix this by adding workplace perks, like ping-pong, happy hours, stocked-kitchens and nap pods, but it’s not solving the core issue of disengagement.

We started Aventr to fix this by focusing on what really keeps employees, based on the principles of positive psychology. Our apps provide real-time feedback and analytics that drive insightful communication between managers, their employees and entire teams.

Keywords: Dashboard, issues spuien, engagement verhogen, feedback vergaren.

OfficeVibe

Leading a team is a continuous cycle of connection, communication, understanding, and action. Officevibe’s feature set is designed to help you work better together, every step of the way.
Not every voice has the same volume.
Officevibe enhances how you hear each member of your team so you can track key issues in real-time. Know how they really feel through honest feedback that lets you focus less on detecting problems, and more on solving them.

Keywords: anoniem, wekelijkse vragenlijst, followup questions, acties vanuit manager, gaat heel erg in op relatie tussen manager en collega’s.

 

Culture Amp

The Culture Amp platform makes it easy for you to collect, understand and act on employee feedback. From onboarding surveys to company-wide engagement, individual effectiveness and more, the platform manages multiple sources of feedback and connects the dots for you.The Culture Amp platform makes it easy for you to collect, understand and act on employee feedback. From onboarding surveys to company-wide engagement, individual effectiveness and more, the platform manages multiple sources of feedback and connects the dots for you.

Keywords: vragenlijsten, employee engagement, statische vragenlijst

Tinypulse

TINYpulse discovers how your employees are feeling, and performing

Measure how happy, frustrated, or burnt-out your employees are, and gain real time employee feedback to create a company culture you can be proud of.

Keywords: vragenlijst, statisch, dashboarding

 

Happy Bots

Wij zijn Happybots. Een stichting met mensen die enthousiast zijn over de toepassingsmogelijkheden van (robot-)technologie. Wij willen die inzetten voor maatschappelijke doelen, zoals bewust worden van geluk. Wij hebben met Felix de mogelijkheid gecreëerd om geluksinterventies uit te voeren bij een select aantal doelgroepen. Felix is een happybot waarmee het mogelijk is om laagdrempelig stil te staan bij zoiets belangrijks als “hoe voel je je vandaag?”. Je kunt er voor kiezen om dit te delen met vrienden, familie of hulpverleners. We hebben bewust gekozen voor een fysiek device, vanwege de intimiteit die we daarmee kunnen bereiken. Er zijn al genoeg apps die aandacht vragen!

Keywords: Robot, feedback, laagdrempelig, ouderen, fysiek, intimiteit.

 

En verder:

IBM Kenexa Talent Insights
SAP SuccessFactors
Workday
WPA
Humanyze
People First
Tandem
Hive
OrganizationView
Attuned
Peakon
Performetric
Starlinks
VibeCatch
Effectory
Moodforce
Airo
Health

Bovenstaande zijn allemaal gefocust op vragenlijsten die over het algemeen vrij statisch zijn. Een aantal zijn ook wetenschappelijk. Interessant is om hier nog te onderzoeken hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld vraagstelling en kwantiteit.

 

pim

27

Nieuw concept-idee

 

Concept

Doel: participatie aan HW leuker maken, nut geven, gevoel van gehoord worden creëren, efficiëntere manier van vragen stellen.

GAME

Doel: echte werksituaties simuleren in mobile / dekstop web-game om de vragen uit de vragenlijsten te stellen in verbloemde menselijkere, met emotie, vorm. 

Medewerkers aanspreken met Manager in game vorm

 1. Introductie
  Openen app: chatbot in game begint tegen je te praten. Doel: schrijfstijl / wijze van medewerker ontdekken, zodat middel AI de communicatie gedurende de rest van de game kan worden aangescherpt op een individu, zodat game meer aanspreekt. Bv als antwoordopties: Gaaf, nice, koel, Mieters
 2. Scene 1
  Je komt binnen op kantoor. Jouw manager spreekt je aan op vriendelijke toon. (Foto van manager tonen + naam). Hij vraagt je hoe het met je gaat.
  Jij krijgt meerdere antwoord opties (net zoals in de vragenlijsten). De opties zijn niet letterlijk 1 t/m 7, maar hebben een tekstuele, emotionele waarde gekregen. De optie die je kiest bepaald het pad dat je vervolgens verder doorloopt.
 3. Scene 2
  Je gaat koffie halen. Bij de koffieautomaat kom je jouw collega Noer tegen (foto Noer + naam, tenzij privacy / anoniem). Hij vraagt aan je of je het ook zo warm vindt (Gekoppeld aan de sensor-data. Vraag wordt dus gebaseerd op de sensor die aangeeft dat het te warm of te koud is). Wederom verbloemde antwoordopties. Zo leg je meerdere werksituaties af per dag, per construct, totdat je alle constructen hebt beantwoord. 
 4. Vervolg (Sims optie)
  De antwoorden die jij geeft, dragen bij aan de type interventies die voor jou zouden werken om jouw kantooromgeving leuker, eenvoudiger en makkelijker te maken.
  Je kan hiermee je eigen interventies in je virtuele kantoor plaatsen, waarbij je ziet wat de invloed is van deze interventies op de werkomgeving. Je mag max. één(!) interventie kiezen, zodat de medewerker nadenkt over wat interessant is. Hieruit volgt kwalitatieve data (namelijk wat medewerkers zelf vinden dat beter kan, gehoord voelen). Dit kan worden meegenomen in het advies naar de managers. 

BELANGRIJK

 • Gevoel van veiligheid creëren
 • Kan altijd anoniem zijn, behalve managers
 • Koppeling maken tussen het werk dat jij als medewerker zelf uitvoert en de game
 • Isometrisch

Would be nice to have

 • Game-omgeving gebaseerd op eigen kantoor. 

Gehoord voelen: Direct input geven op manager, mogelijkheid geven om zelf met interventie-ideeën te komen

Efficiëntie: Spreiden over meerdere dagen per construct. 

Waarde / nut: Plezier, fun. Direct inzicht in correlaties en uitkomsten van interventies, middels plaatsing potentiële interventies in game. 

pim

26

Laat medewerkers zich gehoord voelen

Open door policy

Medewerkers kunnen het lastig vinden om hun ideeën / problemen aan te kaarten. Een oplossing hiervoor kan zijn om een ‘open-deur’ beleid te voeren. Dit betekent dat managers iedereen welkom heet die een idee wil aandragen. Doordat het nog steeds lastig kan zijn om bij de manager naar binnen te stappen is het verstandig om dankbaar te zijn tegenover de medewerker en goed uit te leggen waarom ideeën al dan niet worden opgepakt.

Always stay positive

Zorg als manager dat je geen constructief gedrag vertoond tegenover de medewerker. Wees blij dat hij zijn gedachten over de organisatie komt uiten. Bij negatieve reacties zal de medewerker in de toekomst minder geneigd zijn om naar de manager toe te stappen.

Mix up your communication approaches. 

Iedere medewerker communiceert op een andere manier. Het is dus verstandig om verschillende communicatiemiddelen in te zetten om medewerkers de ruimte te geven zich op hun eigen manier te laten horen. Brainstormsessies zouden bijvoorbeeld een interessant manier zijn om een andere communicatie approach te proberen.

Reward Good Ideas

Een andere manier waarop je je medewerkers kan laten voelen dat ze gehoord worden, is door ze te belonen voor goede ideeën. Een bedankje, bonus, promotie vallen allen binnen deze categorie. Het geeft aan dat je als medewerker gewaardeerd wordt voor de input die je geleverd hebt.

Naar: Rodeck, D. (2017, 29 januari). How to Help Ensure Your Employees Feel Heard. Geraadpleegd op 4 mei 2018, van https://www.adp.com/thrive/articles/2017/01/how-to-help-ensure-your-employees-feel-heard.aspx

 

pim

25

Gebruikers-input

Vergaarde input van medewerkers / managers van corporate organisaties op het gebied van ‘gehoord voelen’. Bij zowel managers als medewerkers uitgevraagd. Goed om beide kanten te belichten om ook te snappen waarom problematiek bijvoorbeeld niet aangepakt wordt.

Globale vraagstelling: 

Voel jij je gehoord door MT / werkgever? Waar bestaat ‘gehoord voelen’ uit voor jou? Hoe wil je gehoord voelen?

 

 1. Yorick van Vliet

Wat een goede vraag! Lastig is dat in natuurlijk zelf een management functie bekleed, daardoor begrijp ik het als bepaalde keuzes niet worden gemaakt op de manier die ik graag zou willen. Ik vind het belangrijk dat management laat zien dat ze iets met de input vanaf de werkvloer doen doormidden van een uitleg bij bepaalde beslissingen of het bieden van een passend alternatief. Zolang de ”problemen” maar gehoord worden.

2. Tanja de Bie

Weet je wat het is, in zulke grote bedrijven (ik noem als voorbeeld Centraal Beheer, waar ik 8 jaar heb gewerkt) zit je op een grote afdeling (50-100 mensen) en ben je vaak afhankelijk van vaste structuren en afspraken. Die zijn zo ingericht om uniform te kunnen werken, maar dat betekent dat je altijd daaraan moet conformeren. Het wordt dus lastig als het buiten die gebaanden paden afspeelt. Je wilt bv dat IT sneller werkt, dat je meer vrijheden van IT krijg. Daar krijg je zelden een groen licht voor. Dus ga je OF rebelse oplossingen bedenken OF je haakt mentaal af (je gaat daar weg, of wat ik veel heb gezien, je verschijnt – doet je werk en meer ook niet)

3. Noer Paanakker

Het belangrijkste vind ik dat ik in een veilige omgeving mijn mening kan geven, zonder dat dit directe consequenties heeft voor mij persoonlijk, bijvoorbeeld dat mijn baan op losse schroeven komt te staan. Mijn inziens moet je de cultuur in een bedrijf aanpakken om werknemers het gevoel te geven dat ze gehoord worden. Het is eigenlijk een soort gedragsverandering.

4. Martijn Visser

Voor mij is de stem van de medewerker vaak een formaliteit. Mensen het gevoel geven dat hun mening telt heeft te vaak een politieke lading/reden. Persoonlijk voel ik me pas gehoord als er ook een actie aan vast hangt. Wanneer je betrokken word bij de uitvoering van je eigen idee, dan is er echt geluisterd. En waar er geen actie komt, zou het fijn zijn als er toch feedback komt met de reden waarom iets uitgesteld of helemaal niet uitgevoerd zal worden. Dat zie ik te weinig terug

5. Karlijn Mol

Sommige problemen werden gehoord als je manager die kon veranderen. Anderen waren ook buiten zijn/haar macht dus die werden niet aangepakt. Laatste half jaar werkte ik voor een studio waar een incapabele Indiër de baas was, die luisteren nergens naar om doen alles om gezichtsverlies naar hun leidinggevenden te voorkomen.

Pas toen mijn Scrum master en ik beide onze baan opzegden werd er naar ons geluisterd. Toen moesten we opeens een gesprekje hebben met de manager IT (wat best een big thing is die is namelijk wel lid van MT en heeft 300 man onder zich). Maargoed om bij dat soort bedrijven iets te kunnen veranderen op grote schaal moet je dus heel hard schreeuwen.

Dus gehoord worden is niet echt een ding bij dat soort bedrijven. Als je gehoord wil worden ben je heel snel weg bij dit soort grote corporates. En ik wordt het liefst gehoord door iemand die met aandacht naar me luistert en daar actie op onderneemt die zichtbaar voor me is en me vertelt wat hij/zij gedaan heeft.

 

TBC