pim

18

Vervolg testpanel

Insteek voor testpanel bij de Johan Cruijf Arena:

Healthy Workers bij Johan Cruijf Arena Innovation Center

+/- 40 medewerkers.

Twee opties:

Office Onderzoek:

 • Product validatie van product 2.0 en opzetten testgroep voor afstudeerproject Pim op het gebied van verhogen van engagement op het leveren van intrinsieke input (questionnaires)
 • Pim heeft de Arena al gepolst of ze willen meewerken als testpanel voor validatie van zijn afstudeerproject. Hier staan zij op zich voor open, alleen mist voor hun de incentive nog om dit doorgang te laten vinden. De Arena is zelf bijvoorbeeld geïnteresseerd in het onderdeel omgevingsklimaat met sensoren. Dit zou voor hen een incentive kunnen zijn.
 • Incentive willen we creëren door HW Office Onderzoek aan te bieden tegen gereduceerd tarief. Hierbij krijgen zij dus het sensor-stuk evenals de vragenlijsten.
 • Pim heeft 20 medewerkers nodig voor de validatie van zijn afstudeerproject. Het doel met deze 20 medewerkers is:
  • Fase 1: Uitvoeren van minstens 10 diepte-interviews in een eerste sessie. Fysiek (start pilot)
  • Fase 2: Uitvoeren van minstens 10 usability tests a.d.h.v. 3 mvp’s. Fysiek (laatste week juni of eerste week september)
  • Fase 3: Minstens 20 medewerkers die een feedback-loop van een week uitvoeren, waarbij propositie dagelijks getest wordt op afstand, waarschijnlijk via mail. Digitaal (Laatste week september).
 • De 20 medewerkers die Pim nodig heeft, kunnen gewoon meedoen aan de vragenlijsten die we op dit moment hebben, omdat Pim bij de start in juni nog geen product heeft dat de vragenlijsten kan vervangen. In september zal deze groep in tegenstelling tot de overige 20, echter nog een extra maal met het product werken om het concept van de nieuwe vragenlijsten te valideren.
 • De andere 20 medewerkers zullen alleen meedoen aan het Office Onderzoek, zonder inmenging van het afstudeerproject van Pim.

Workshop

Optie twee is een workshop op het gebied van Healthy Working aangeboden door iemand uit ons netwerk (Mémé wellicht). Hiermee kunnen we Healthy Workers verder introduceren en het belang van wat wij doen kenbaar maken. Daarnaast kunnen we de Arena iets bijleren over en gezonde manier van werken, wat goed in hun omgeving past, omdat zij voor innovatie staan.
Om deze incentive zo groot mogelijk te maken is dit een gratis sessie

pim

17

Vragen voor de doelgroep

Om welke reden heeft u wel of juist niet mee gedaan aan het Healthy workers onderzoek?

– Waardoor had u wel mee willen doen?

– Aan watvoor onderzoeken doet u wel mee?

– In welke vorm had u wel meegedaan?

– wat heeft voor u de voorkeur? in 1x alle vragen of alle vragen verspreid over meerdere keren?

Interview user segmenten 9_5

 • Hoe lang werkt u al bij deze organisatie?
 • Waardoor heeft u gekozen voor deze organisatie?
 • Waardoor heeft u gekozen  voor deze functie?
 • In hoeverre is de fysieke werkomgeving belangrijk voor uw functioneren vindt u?
 • Wat zou de grootste verbetering in de werkomgeving zijn volgens u?
 • Hoe zou u, uw relatie met uw collega’s omschrijven?
 • Hoe zou u uw relatie met uw manager omschrijven?
 • Hoe zouden uw collega’s u omschrijven denkt u?
 • Waaruit haalt u veel ‘energie’?
 • Welke rol neemt werk in, in uw leven?
 • Welke plek neemt persoonlijke ontwikkeling in?
 • Welke belangrijke zaken zijn niet of lastig te bespreken op het werk?
 • Welke belangrijke zaken zijn niet of lastig te bespreken met uw manager?
 • Wat is je associatie met healthy workers na de laatste Pilot?
 • Wat zou de meerwaarden voor u zijn om mee te doen?
 • Hoe ziet de gemiddelde werkdag er uit?
 • Op welk moment hebben ze het ’t voor hun gevoel het drukst?
 • Op welk moment checken ze hun mail&hebben ze speling in tijd?
 • Welke tools/apps gebruiken ze graag/regelmatig op werk?
 • Hoe krijgen ze nieuwe informatie het liefst binnen?
 • Welke publicaties/blogs lezen ze graag (voor werk)?
 • Welke sociale kanalen gebruiken ze (tijdens werktijd)?
 • Welke vorm van communicatie vinden ze storend (push berichten, pop ups, mails, sms)?
 • Welke vorm van communicatie vinden ze prettig (push berichten, pop ups, mails, sms)?
 • Worden ze liever met U of je aangesproken?
 • Gebruiken ze een privé- en/of werktelefoon op werk?
 • Willen medewerkers meer humor in hun werkdag.
 • Wat is de grootste zorg over de werkplek (wel verandering, geen verandering, privacy, gezondheid, verveling, vermoeidheid).
 • Hoe ziet jouw typische dag er uit? Hoe laat ga je naar werk, hoe laat ga je weer weg, wanneer ben je met het meest productief, wat zijn taken tijdens werk en zaken buiten werk om
 • Van welke tools maak je veel gebruik?
 • Wat zijn je grootste uitdagingen op werk? En hoe pak je die aan?
 • Of wat weerhoudt je van het behalen van die uitdagingen?
 • Wanneer ben jij succesvol in je rol op werk? En hoe meet je dit?
 • Waar ben jij verantwoordelijk voor? (misschien too much)
 • Waar ligt je allergrootste frustratie op werk?
 • Wat vind je het allerleukst op werk?
 • Waarom heb je er voor gekozen om het niet in te vullen?
 • Wat zou je motiveren het wel in te vullen?
 • Heb je liever dat we de vragen spreiden, of liever alles in één keer? Bv. 4 dagen per week gedurende 8 dagen of direct 32 vragen?
 • Jij geeft ons iets, wat zou je hiervoor op korte termijn willen terugzien?
 • Hoeveel tijd zou je dagelijks kunnen/willen spenderen aan het leveren van input?
 • Wat is het nut van het leveren van input? Waarom niet?
 • Hoe zouden we dit nut duidelijker naar je kunnen communiceren? Zou je dan al meer getriggerd zijn om input te geven?
 • Vind je dat we je ‘gespamd’ hebben?
 • Wat zijn voor jou randvoorwaarden waarmee je wel input zou leveren?
 • Heb je het gevoel dat je jezelf met Healthy Workers meer kan laten horen? Als in: kan je problemen kenbaar maken via ons die vervolgens worden opgepakt door het MT?
pim

16

Testpanel

De Goudse is inmiddels afgehaakt omdat er intern al werd gewerkt aan dezelfde zaken als waar ik mij mee bezig houdt.

De Johan Cruijf Arena staat er nog steeds voor open. Vorige week woensdag heb ik daar een meeting gehad en e.e.a. doorgesproken. We zijn nog aan het zoeken naar wat de Arena terugkrijgt voor mijn aanwezigheid en validatieprocedures. Wellicht kunnen we een pilot opzetten bij hen.

TBC.

pim

11

Eerste ontwerpen

Hieronder zijn de eerste ontwerpen te zien.
Het doel was om een manier te vinden waarop op een meer speelse wijze vragen gesteld kunnen worden in plaats  van de standaard vragenlijsten als Typeform en Google Forms.

 

Desktop

 

 

Mobile