pim

SAMENVATTING FASE 1

SAMENVATTING FASE 1

In deze post vat ik kort samen wat er in fase 1 heeft plaatsgevonden. Onder deze samenvatting zijn alle stappen in detail terug te vinden.

Advies: Voor het lezen van de blogs, is het verstanding om de eerste de Design Brief te raadplegen op www.pimjenniskens.nl om een basis te leggen voor de rest van de blog.

Fase 1: Verkenning stond in het teken van het opzetten van mijn Design Brief. Aan het begin van deze fase heb ik eerst geprobeerd alle gedachten en chaos in mijn hoofd op papier te zetten. Daaruit heb ik vervolgens een probleemsituatie kunnen definiëren. Deze probleemdefinitie komt daarnaast uiteraard ook voort uit wat we het afgelopen jaar geleerd hebben bij Healthy Workers.

Tijdens het opstellen van de Design Brief en het vooronderzoek is het idee van ‘de drie pilaren’ ontstaan. Deze drie pilaren moet er voor zorgen dat intrinsieke motivatie vanuit medewerkers wordt vergroot, waardoor men sneller geneigd is om persoonlijke input te leveren. De drie pilaren worden in fase 2 verder uitgewerkt. Toch hier alvast wat meer detail over deze pilaren omdat ze de basis van het afstudeerproject vormen.

De drie pilaren

Gehoord voelen

In de design brief benoem ik dat de gebruiker zich niet gehoord voelt op kantoor. Hij heeft het gevoel dat de input die hij levert niet opgepakt wordt door het management. Als Healthy Workers claimen wij er te zijn voor de gebruiker door hem een stem te geven. Op dit moment geven wij die stem echter enkel door vragenlijsten uit te sturen waarmee we welzijn in kaart brengen. Er is voor de medewerkers geen middel waarmee perceptie / gevoel uitgedrukt kan worden. Om het gevoel van ‘gehoord voelen’ te verhogen wil ik naast de subjectieve/kwantitatieve data ook kwalitatieve data toevoegen. Hiermee wil ik een platform bieden aan medewerkers om zich te laten horen, een soort klankbord. Het is de bedoeling dat de medewerkers hier ook een vorm van response voor terugkrijgt. Bijvoorbeeld laten zien dat een manager de feedback van de medewerker heeft opgepakt, zodat zichtbaar wordt dat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Ook moet er dan een koppeling met Healthy Workers gemaakt worden. De kwalitatieve feedback van de medewerkers zal moeten worden meegenomen in het advies naar de werkgever. Hierbij is het wel belangrijk om rekening te houden met de wetenschappelijkheid. Het klankbord mag niet interfereren met het questionnaire onderzoek! Klankbord zou dus van start kunnen gaan nadat questionnaire fase is afgerond en tegelijk kunnen lopen met de moodmeter. 

 

Waarde creëren voor geven input

In de afgelopen pilots bestond de waarde die we voor medewerkers creëerden uit persoonlijke scores a.d.h.v. de data uit de vragenlijsten. Deze persoonlijke scores waren erg tekstueel, statisch en er werden zelden tot nooit correlaties gelegd tussen potentiële interventies. De scores waren moeilijk behapbaar en weinig relevant, omdat deze voor het grootste deel van de medewerkers nietszeggend was.

In het eindproduct wil ik dit aanpakken door persoonlijker te zijn in het advies naar medewerkers en dit advies meer behapbaar te maken. Door inzicht te geven in drie highlights gebaseerd op persoonlijke data wil ik dit bewerkstelligen. Dus niet alle data scores tonen, maar heel concreet drie mogelijke interventies gekoppeld aan persoonlijke data. Belangrijk hierbij is wel dat dit aansluit op het totaaladvies dat we geven. Hier kan een gamification element mooi werken. Ik zie het als volgt voor me:

 1. De medewerker beantwoordt de vragen
 2. Aan de hand van wat er geantwoord is, volgt er een interventie-advies waarin gelinkt wordt naar drie datapunten van de medewerker; bijvoorbeeld een te lage luchtvochtigheid.
 3. De medewerker krijgt direct te zien wat een mogelijke interventie is om de lage luchtvochtigheid te verbeteren en wat de invloed hiervan is op zijn persoonlijke welzijn.

Overkoepelend gaat het dus meer over correlaties tussen de verschillende soorten data, het behapbaar maken van informatie en op een speelse wijze inzicht geven in hoe persoonlijk welzijn verbeterd kan worden.

Efficiëntie 

Zoals eerder al genoemd heb ik een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vorm, lengte en kwantiteit van de vragenlijsten. Het derde doel van dit afstudeerproject is om de efficiëntie van de vragenlijsten te verbeteren. Ik wil toewerken naar een systeem waarin de vragen gespreid worden over meerder dagen. Waar we nu 60 vragen in een keer stellen, wil ik dit per construct opdelen tot een construct per dag. Hierbij krijgt de gebruiker ongeveer 5 vragen per keer. Dit zal ongeveer 8 werkdagen in beslag nemen.

 

Fase 1: Verkenning heb ik verder besteed aan het maken van een planning, het opzetten van een testpanel (helaas niet succesvol) en het vlot uitwerken van de eerste experimenten.

 

 

pim

18

Vervolg testpanel

Insteek voor testpanel bij de Johan Cruijf Arena:

Healthy Workers bij Johan Cruijf Arena Innovation Center

+/- 40 medewerkers.

Twee opties:

Office Onderzoek:

 • Product validatie van product 2.0 en opzetten testgroep voor afstudeerproject Pim op het gebied van verhogen van engagement op het leveren van intrinsieke input (questionnaires)
 • Pim heeft de Arena al gepolst of ze willen meewerken als testpanel voor validatie van zijn afstudeerproject. Hier staan zij op zich voor open, alleen mist voor hun de incentive nog om dit doorgang te laten vinden. De Arena is zelf bijvoorbeeld geïnteresseerd in het onderdeel omgevingsklimaat met sensoren. Dit zou voor hen een incentive kunnen zijn.
 • Incentive willen we creëren door HW Office Onderzoek aan te bieden tegen gereduceerd tarief. Hierbij krijgen zij dus het sensor-stuk evenals de vragenlijsten.
 • Pim heeft 20 medewerkers nodig voor de validatie van zijn afstudeerproject. Het doel met deze 20 medewerkers is:
  • Fase 1: Uitvoeren van minstens 10 diepte-interviews in een eerste sessie. Fysiek (start pilot)
  • Fase 2: Uitvoeren van minstens 10 usability tests a.d.h.v. 3 mvp’s. Fysiek (laatste week juni of eerste week september)
  • Fase 3: Minstens 20 medewerkers die een feedback-loop van een week uitvoeren, waarbij propositie dagelijks getest wordt op afstand, waarschijnlijk via mail. Digitaal (Laatste week september).
 • De 20 medewerkers die Pim nodig heeft, kunnen gewoon meedoen aan de vragenlijsten die we op dit moment hebben, omdat Pim bij de start in juni nog geen product heeft dat de vragenlijsten kan vervangen. In september zal deze groep in tegenstelling tot de overige 20, echter nog een extra maal met het product werken om het concept van de nieuwe vragenlijsten te valideren.
 • De andere 20 medewerkers zullen alleen meedoen aan het Office Onderzoek, zonder inmenging van het afstudeerproject van Pim.

Workshop

Optie twee is een workshop op het gebied van Healthy Working aangeboden door iemand uit ons netwerk (Mémé wellicht). Hiermee kunnen we Healthy Workers verder introduceren en het belang van wat wij doen kenbaar maken. Daarnaast kunnen we de Arena iets bijleren over en gezonde manier van werken, wat goed in hun omgeving past, omdat zij voor innovatie staan.
Om deze incentive zo groot mogelijk te maken is dit een gratis sessie

pim

17

Vragen voor de doelgroep

Om welke reden heeft u wel of juist niet mee gedaan aan het Healthy workers onderzoek?

– Waardoor had u wel mee willen doen?

– Aan watvoor onderzoeken doet u wel mee?

– In welke vorm had u wel meegedaan?

– wat heeft voor u de voorkeur? in 1x alle vragen of alle vragen verspreid over meerdere keren?

Interview user segmenten 9_5

 • Hoe lang werkt u al bij deze organisatie?
 • Waardoor heeft u gekozen voor deze organisatie?
 • Waardoor heeft u gekozen  voor deze functie?
 • In hoeverre is de fysieke werkomgeving belangrijk voor uw functioneren vindt u?
 • Wat zou de grootste verbetering in de werkomgeving zijn volgens u?
 • Hoe zou u, uw relatie met uw collega’s omschrijven?
 • Hoe zou u uw relatie met uw manager omschrijven?
 • Hoe zouden uw collega’s u omschrijven denkt u?
 • Waaruit haalt u veel ‘energie’?
 • Welke rol neemt werk in, in uw leven?
 • Welke plek neemt persoonlijke ontwikkeling in?
 • Welke belangrijke zaken zijn niet of lastig te bespreken op het werk?
 • Welke belangrijke zaken zijn niet of lastig te bespreken met uw manager?
 • Wat is je associatie met healthy workers na de laatste Pilot?
 • Wat zou de meerwaarden voor u zijn om mee te doen?
 • Hoe ziet de gemiddelde werkdag er uit?
 • Op welk moment hebben ze het ’t voor hun gevoel het drukst?
 • Op welk moment checken ze hun mail&hebben ze speling in tijd?
 • Welke tools/apps gebruiken ze graag/regelmatig op werk?
 • Hoe krijgen ze nieuwe informatie het liefst binnen?
 • Welke publicaties/blogs lezen ze graag (voor werk)?
 • Welke sociale kanalen gebruiken ze (tijdens werktijd)?
 • Welke vorm van communicatie vinden ze storend (push berichten, pop ups, mails, sms)?
 • Welke vorm van communicatie vinden ze prettig (push berichten, pop ups, mails, sms)?
 • Worden ze liever met U of je aangesproken?
 • Gebruiken ze een privé- en/of werktelefoon op werk?
 • Willen medewerkers meer humor in hun werkdag.
 • Wat is de grootste zorg over de werkplek (wel verandering, geen verandering, privacy, gezondheid, verveling, vermoeidheid).
 • Hoe ziet jouw typische dag er uit? Hoe laat ga je naar werk, hoe laat ga je weer weg, wanneer ben je met het meest productief, wat zijn taken tijdens werk en zaken buiten werk om
 • Van welke tools maak je veel gebruik?
 • Wat zijn je grootste uitdagingen op werk? En hoe pak je die aan?
 • Of wat weerhoudt je van het behalen van die uitdagingen?
 • Wanneer ben jij succesvol in je rol op werk? En hoe meet je dit?
 • Waar ben jij verantwoordelijk voor? (misschien too much)
 • Waar ligt je allergrootste frustratie op werk?
 • Wat vind je het allerleukst op werk?
 • Waarom heb je er voor gekozen om het niet in te vullen?
 • Wat zou je motiveren het wel in te vullen?
 • Heb je liever dat we de vragen spreiden, of liever alles in één keer? Bv. 4 dagen per week gedurende 8 dagen of direct 32 vragen?
 • Jij geeft ons iets, wat zou je hiervoor op korte termijn willen terugzien?
 • Hoeveel tijd zou je dagelijks kunnen/willen spenderen aan het leveren van input?
 • Wat is het nut van het leveren van input? Waarom niet?
 • Hoe zouden we dit nut duidelijker naar je kunnen communiceren? Zou je dan al meer getriggerd zijn om input te geven?
 • Vind je dat we je ‘gespamd’ hebben?
 • Wat zijn voor jou randvoorwaarden waarmee je wel input zou leveren?
 • Heb je het gevoel dat je jezelf met Healthy Workers meer kan laten horen? Als in: kan je problemen kenbaar maken via ons die vervolgens worden opgepakt door het MT?
pim

16

Testpanel

De Goudse is inmiddels afgehaakt omdat er intern al werd gewerkt aan dezelfde zaken als waar ik mij mee bezig houdt.

De Johan Cruijf Arena staat er nog steeds voor open. Vorige week woensdag heb ik daar een meeting gehad en e.e.a. doorgesproken. We zijn nog aan het zoeken naar wat de Arena terugkrijgt voor mijn aanwezigheid en validatieprocedures. Wellicht kunnen we een pilot opzetten bij hen.

TBC.

pim

11

Eerste ontwerpen

Hieronder zijn de eerste ontwerpen te zien.
Het doel was om een manier te vinden waarop op een meer speelse wijze vragen gesteld kunnen worden in plaats  van de standaard vragenlijsten als Typeform en Google Forms.

 

Desktop

 

 

Mobile

 

pim

10

Uitkomsten interview Meme Veel

De belangrijkste punten op een rijtje:

 • Spreiden over meerdere dagen is mogelijk, mits ik de vragen alleen opknip tussen constructen, niet binnen constructen. Dit omdat we anders onze betrouwbaarheid en validiteit verliezen.
  Het zou dan gaan om 3 a 4 vragen per dag als de vragen goed gesteld kunnen worden.
 • Het huidige aantal vragen licht rond de 90. Dit kan veel lager worden als we de vragen goed formuleren.
 • De te meten constructen:
  • physical engagement
  • emotional engagement
  • cognitive engagement
  • emotional burnout
  • fysieke welzijn
  • perceptie op indoor climate
  • emotioneel welzijn
 • Het construct cohesie gaat waarschijnlijk nog toegevoegd worden.
 • De vragen moeten menselijker gesteld worden en meer aansluiten bij de context: dus zaken als ‘op werk’ in de vraag vermelden.
 • De correlatie tussen vragen binnen een construct waarbij antwoorden te vergelijken moeten zijn als “hier laag is hier hoog, hier laag is hier hoog” moet in stand blijven, omdat er anders geen berekeningen uitgevoerd kunnen worden.

TBC na deel 2 van het interview

pim

8

Wetenschappelijk model

Morgen heb ik een meeting met Meme Veels, wetenschapper aan de UvA en tevens People Analytics Researcher bij Healthy Workers. Met haar ga ik dieper in op het wetenschappelijke model dat Healthy Workers hanteert. Tijdens dit gesprek wil ik ingaan op de volgende vragen:

Het gesprek zal opgenomen worden ter naslagwerk

 • Ter introductie: uitleg van het model
 • Welke constructen worden er gemeten in het model?
 • Kan je die constructen wat uitgebreider toelichten?
 • Zijn de vragenlijsten altijd hetzelfde, voor iedereen, ieder kwartaal?
 • Zit er een bepaalde mate van prioritering in de te meten constructen? Is de een belangrijker dan de ander?
 • Hoeveel vragen zitten er in de vragenlijst?
 • Naar welke response rate streven we, wanneer hebben we genoeg entries om een valide analyse te doen?
 • Hoe komt een score tot stand?
 • Waar moet een questionnaire aan voldoen, zodat de antwoorden wetenschappelijke waarde bieden?
 • Moet het altijd om een momentopname gaan? Of kunnen we de vragen ook spreiden over meerdere dagen/weken? Wat zou de maximale looptijd zijn?
 • Zo niet, is er een manier waarop we kunnen zorgen dat dit wel mogelijk wordt?
 • We hanteren nu een schaalverdeling van 1 t/m 7. Dit doen we heel letterlijk. Is het noodzakelijk om deze schaalverdeling aan te houden? Kunnen we de schaal ‘verstoppen’ in een soort gamification element? Is de schaalverdeling toereikend genoeg?
 • Waarom is één kwartaallijkse vragenijst voldoende om welzijn te meten?
 • Wat zijn de eisen van de formulering van een vraag?

 

pim

7

Test Panel

Reactie van beide partijen:

De Goudse: helaas geen mogelijkheid omdat er zelf al wordt gewerkt aan een dergelijk onderzoek. Ze willen niet dat hier nog iemand tussenkomt.

Arena: staan hier wel positief in. Doorverwezen naar Sandra van Kooten, om meer uitleg te geven en een plan te maken. Ga haar deze week bellen!

 

pim

6

Test Panel

Vandaag aanvraag ingediend bij de Johan Cruijf Arena en De Goudse verzekeringen met de vraag of het mogelijk is een testpanel samen te stellen, waarmee ik op de doelgroep kan testen en valideren.

Insteek: eerst kennismaking gesprek.
Korte testen tussendoor
Gevolgd door een langere periode om het product te valideren, waarschijnlijk een week.

Mails

Hee Max!

Even iets heel anders dan waar we nu mee bezig zijn met de dashboards voor UEFA.

Vorige week vertelde ik je over mijn afstudeerproject en Healthy Workers, de startup waar ik dit project uitvoer.

Tijdens dit traject van een half jaar moet ik mijn oplossingen regelmatig valideren met de doelgroep en daarvoor ben ik opzoek naar respondenten die binnen mijn doelgroep vallen.  Nu lijkt het mij tof om met medewerkers van de Amsterdam Arena en het Innovation Center een testpanel te vormen, waarmee ik mijn product kan valideren en testen. 

De vraag aan jou is of je hierin zou willen meedenken met mij en of ik gebruik zou kunnen maken van een stukje tijd van medewerkers bij jullie op kantoor gedurende de komende maanden om mee te valideren.

Even een recap van wat ik doe:
Healthy Workers maakt welzijn meetbaar en verbeterbaar voor werknemers in corporate werkomgeving. Dit doen ze door omgevingsklimaat in kaart te brengen. Sensoren in de werkomgeving meten zaken als licht, geluid, luchtvochtigheid, temperatuur, etc. Daarnaast wordt aan de medewerkers gevraagd of zij vragenlijsten in willen vullen die ingaan op zaken als burnout-klachten, engagement en mate van focus. 

Al deze data samen wordt geanalyseerd, waarna er een advies geschreven wordt over hoe het welzijn op kantoor verbeterd kan worden middels interventies. Hierbij kan je denken aan meer ‘groen’ op kantoor, of de aanschaf van betere ergonomische gear. Na het plaatsen van een interventie zullen alle metingen nog een keer uitgevoerd worden, zodat er vergeleken kan worden of het welzijn daadwerkelijk stijgt en daarmee bewijslast kan worden verzameld dat de interventie werkt. De corporate medewerkers hebben toegang tot een app, de Employee Companion, die hen voorziet van wekelijkse content omtrent welzijn, de vragenlijsten, klimaatoverzicht o.b.v. de sensoren en toegang geeft tot persoonlijke scores. 

Om de adviezen zo valide mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat we veel input vanuit de medewerkers ontvangen. Momenteel is die input te laag. Mijn afstudeerproject focust op het verhogen van die input. 

Dus wat vraag ik van je:
– Is het mogelijk om tijd van jouw medewerkers te vragen met wie ik kan testen?

 • Zouden zij bereid zijn om voor een langere periode, waarschijnlijk een week, gebruik te maken van mijn product, wat ongeveer 5 minuten per dag zal kosten?
 • Daarnaast zal ik in een eerder stadium langs willen komen om een aantal medewerkers de nodige vragen te stellen, zou dit mogelijk zijn?

Wellicht te veel gevraagd, maar niet geschoten is altijd mis! 😉 

Ik hoor het graag van je! 

Groet,

Pim 

Hee Danny!

Hoe is het?

Een paar maanden geleden vertelde ik je over de startup Healthy Workers. Inmiddels zijn we weer wat verder en ben ik bezig mijn afstudeeronderzoek uit te voeren binnen het bedrijf.

Tijdens dit traject van een half jaar moet ik mijn oplossingen regelmatig valideren met de doelgroep en daarvoor ben ik opzoek naar respondenten die binnen mijn doelgroep vallen.  Nu lijkt het mij tof om met medewerkers van De Goudse een testpanel te vormen, waarmee ik mijn product kan valideren en testen. 

De vraag aan jou is of je hierin zou willen meedenken met mij en of ik gebruik zou kunnen maken van een stukje tijd van medewerkers bij jullie op kantoor gedurende de komende maanden om mee te valideren.

Even een recap van wat ik doe:
Healthy Workers maakt welzijn meetbaar en verbeterbaar voor werknemers in corporate werkomgeving. Dit doen ze door omgevingsklimaat in kaart te brengen. Sensoren in de werkomgeving meten zaken als licht, geluid, luchtvochtigheid, temperatuur, etc. Daarnaast wordt aan de medewerkers gevraagd of zij vragenlijsten in willen vullen die ingaan op zaken als burnout-klachten, engagement en mate van focus. 

Al deze data samen wordt geanalyseerd, waarna er een advies geschreven wordt over hoe het welzijn op kantoor verbeterd kan worden middels interventies. Hierbij kan je denken aan meer ‘groen’ op kantoor, of de aanschaf van betere ergonomische gear. Na het plaatsen van een interventie zullen alle metingen nog een keer uitgevoerd worden, zodat er vergeleken kan worden of het welzijn daadwerkelijk stijgt en daarmee bewijslast kan worden verzameld dat de interventie werkt. De corporate medewerkers hebben toegang tot een app, de Employee Companion, die hen voorziet van wekelijkse content omtrent welzijn, de vragenlijsten, klimaatoverzicht o.b.v. de sensoren en toegang geeft tot persoonlijke scores. 

Om de adviezen zo valide mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat we veel input vanuit de medewerkers ontvangen. Momenteel is die input te laag. Mijn afstudeerproject focust op het verhogen van die input. 

Dus wat vraag ik van je:
– Is het mogelijk om tijd van jouw medewerkers te vragen met wie ik kan testen?

 • Zouden zij bereid zijn om voor een langere periode, waarschijnlijk een week, gebruik te maken van mijn product, wat ongeveer 5 minuten per dag zal kosten?
 • Daarnaast zal ik in een eerder stadium langs willen komen om een aantal medewerkers de nodige vragen te stellen, zou dit mogelijk zijn?

Wellicht te veel gevraagd, maar niet geschoten is altijd mis! 😉 

Ik hoor het graag van je! 

Groet,

Pim 

pim

5

Eerste 4 op 1 meeting met Jaap
Nuttige insights gekregen.

Engagement of response rate: is meet tool

Op basis van wetenschap?

Probleem in de ontwerpvraag? Waarde / context / workflow

Lean Canvas maken

Planning in Trello

Vanaf mei in sprints werken. Iedere twee weken ontwerpen en valideren obv onderzoek. Starten vanuit probleem, steeds meer richting de oplossing, oftewel: input uit doelgroep, onderdeel van het probleem aanpakken, prototypen, valideren. 

Sprints van twee weken met input / bespreken keuzes met stakeholders

Testpanel aan het opzetten: De Goudse / Amsterdam Arena

SLACK, iedereen toevoegen 

Hoe kan middels een digitale oplossing (webapp) engagement op de wetenschappelijke vragenlijsten worden vergroot, zonder dat dit de workflow van de medewerkers doorbreekt. )

Hoe kan, middels een digitale oplossing, de response-rate van de questionnaires worden vergroot, zodat er degelijkere wetenschappelijke analyses kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit de work ow van de medewerkers doorbreekt. 

 

 • Response-rate als ‘zodat’ 
 • Engagement in eerste stuk
 • Vorm van de vraag, menselijk, unobtrusive, de huidige vorm kennen we nu wel
 • Context testen: Day in a life
 • Meerder varianten uittesten.
 • Hoe kan, middel een digitale oplossing, engagement op het leveren van input worden vergoot, bij medewerkers in de corporate werkomgeving, zodat de response-rate verhoogd wordt.  
pim

4

Random gedachten over het meten van engagement

3 pilaren

 1. Popularity
 2. Activity
 3. Loyalty

Medewerkers opdelen in groepen
Over maand

Meet acties in plaats van clicks, visits en logins
DAU, WAU, MAU
Daily Active Users, Weekly Active Users, Monthly Active Users
Ratio’s hiertussen zijn interessanter dan het meten van absolute getallen: stickness bepalen.

pim

2

Eerste keer samenkomen met begeleider Jaap Evenhuis. Start met Design Brief.
Nog meer chaos in mijn hoofd.

Groep van 12 man verdeeld over drie begeleiders. Iedereen heeft zijn project gepitcht. Zeer interessant om te horen, zitten super gave projecten tussen.

Praktische info verzameld, ervaringen van coaches gehoord.

Nog meer chaos en dingen om over na te denken.

Verder gestart met creatie van de Design Brief

 

pim

1

Introductie op het afstudeertraject.
Een hoop gedachten-spinsels. Chaos in mijn hoofd.
Denk High-over wel een goed beeld te hebben van mijn afstudeerproject. Komt ie:

Bij Healthy Workers maken we welzijn meetbaar en verbeterbaar voor de corporate werkomgeving. Dit doen we door heel veel te meten: enerzijds met sensoren, waarbij je kan denken aan het meten van geluid, licht, temperatuur, co2, luchtvochtigheid, etc., maar anderzijds door het uitsturen van vragenlijsten; questionnaires. Deze questionnaires bevatten 30 tot 40 vragen die ingaan op hoe een gebruiker zich voelt. We meten hierbij verschillende ‘constructen’. Denk hierbij aan engagement, burnout, jobfit, etc. Al die data samen wordt geanalyseerd, om vervolgens een advies te kunnen geven over hoe het welzijn verbeterd kan worden met interventies. Zo zou er bijvoorbeeld meer ‘groen’ op de afdeling geplaatst kunnen worden, of moet er meer ergonomische gear aangeschaft worden. Om te valideren of dit het welzijn daadwerkelijk verbetert, doen we alle metingen na het plaatsen van de interventies nog een keer.

Om valide, op de wetenschap gebaseerde analyses uit te voeren, is het noodzakelijk dat we voldoende data binnenkrijgen. Het verzamelen van de absolute sensor data is geen probleem. Het krijgen van directe input uit de gebruiker daarentegen, is een stuk lastiger. De response rate op de questionnaires is momenteel te laag om een valide analyse te kunnen doen. Dit heeft meerdere oorzaken, waarvan ik er een aantal kan bewijzen, maar een aantal ook puur aannames zijn. Hierover later meer.

Goed, in mijn afstudeerproject draait het er dus om de response rate op de questionnaires te vergroten, waarbij de oplossing waarschijnlijk ingaat op de context van de gebruiker, het teruggeven van waarde aan de gebruiker op de korte termijn en het laten inzien dat we de data echt nodig hebben en het voor de gebruiker zelf alleen maar positieve gevolgen gaat hebben.