pim

SAMENVATTING FASE 1

SAMENVATTING FASE 1

In deze post vat ik kort samen wat er in fase 1 heeft plaatsgevonden. Onder deze samenvatting zijn alle stappen in detail terug te vinden.

Advies: Voor het lezen van de blogs, is het verstanding om de eerste de Design Brief te raadplegen op www.pimjenniskens.nl om een basis te leggen voor de rest van de blog.

Fase 1: Verkenning stond in het teken van het opzetten van mijn Design Brief. Aan het begin van deze fase heb ik eerst geprobeerd alle gedachten en chaos in mijn hoofd op papier te zetten. Daaruit heb ik vervolgens een probleemsituatie kunnen definiëren. Deze probleemdefinitie komt daarnaast uiteraard ook voort uit wat we het afgelopen jaar geleerd hebben bij Healthy Workers.

Tijdens het opstellen van de Design Brief en het vooronderzoek is het idee van ‘de drie pilaren’ ontstaan. Deze drie pilaren moet er voor zorgen dat intrinsieke motivatie vanuit medewerkers wordt vergroot, waardoor men sneller geneigd is om persoonlijke input te leveren. De drie pilaren worden in fase 2 verder uitgewerkt. Toch hier alvast wat meer detail over deze pilaren omdat ze de basis van het afstudeerproject vormen.

De drie pilaren

Gehoord voelen

In de design brief benoem ik dat de gebruiker zich niet gehoord voelt op kantoor. Hij heeft het gevoel dat de input die hij levert niet opgepakt wordt door het management. Als Healthy Workers claimen wij er te zijn voor de gebruiker door hem een stem te geven. Op dit moment geven wij die stem echter enkel door vragenlijsten uit te sturen waarmee we welzijn in kaart brengen. Er is voor de medewerkers geen middel waarmee perceptie / gevoel uitgedrukt kan worden. Om het gevoel van ‘gehoord voelen’ te verhogen wil ik naast de subjectieve/kwantitatieve data ook kwalitatieve data toevoegen. Hiermee wil ik een platform bieden aan medewerkers om zich te laten horen, een soort klankbord. Het is de bedoeling dat de medewerkers hier ook een vorm van response voor terugkrijgt. Bijvoorbeeld laten zien dat een manager de feedback van de medewerker heeft opgepakt, zodat zichtbaar wordt dat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Ook moet er dan een koppeling met Healthy Workers gemaakt worden. De kwalitatieve feedback van de medewerkers zal moeten worden meegenomen in het advies naar de werkgever. Hierbij is het wel belangrijk om rekening te houden met de wetenschappelijkheid. Het klankbord mag niet interfereren met het questionnaire onderzoek! Klankbord zou dus van start kunnen gaan nadat questionnaire fase is afgerond en tegelijk kunnen lopen met de moodmeter. 

 

Waarde creëren voor geven input

In de afgelopen pilots bestond de waarde die we voor medewerkers creëerden uit persoonlijke scores a.d.h.v. de data uit de vragenlijsten. Deze persoonlijke scores waren erg tekstueel, statisch en er werden zelden tot nooit correlaties gelegd tussen potentiële interventies. De scores waren moeilijk behapbaar en weinig relevant, omdat deze voor het grootste deel van de medewerkers nietszeggend was.

In het eindproduct wil ik dit aanpakken door persoonlijker te zijn in het advies naar medewerkers en dit advies meer behapbaar te maken. Door inzicht te geven in drie highlights gebaseerd op persoonlijke data wil ik dit bewerkstelligen. Dus niet alle data scores tonen, maar heel concreet drie mogelijke interventies gekoppeld aan persoonlijke data. Belangrijk hierbij is wel dat dit aansluit op het totaaladvies dat we geven. Hier kan een gamification element mooi werken. Ik zie het als volgt voor me:

 1. De medewerker beantwoordt de vragen
 2. Aan de hand van wat er geantwoord is, volgt er een interventie-advies waarin gelinkt wordt naar drie datapunten van de medewerker; bijvoorbeeld een te lage luchtvochtigheid.
 3. De medewerker krijgt direct te zien wat een mogelijke interventie is om de lage luchtvochtigheid te verbeteren en wat de invloed hiervan is op zijn persoonlijke welzijn.

Overkoepelend gaat het dus meer over correlaties tussen de verschillende soorten data, het behapbaar maken van informatie en op een speelse wijze inzicht geven in hoe persoonlijk welzijn verbeterd kan worden.

Efficiëntie 

Zoals eerder al genoemd heb ik een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vorm, lengte en kwantiteit van de vragenlijsten. Het derde doel van dit afstudeerproject is om de efficiëntie van de vragenlijsten te verbeteren. Ik wil toewerken naar een systeem waarin de vragen gespreid worden over meerder dagen. Waar we nu 60 vragen in een keer stellen, wil ik dit per construct opdelen tot een construct per dag. Hierbij krijgt de gebruiker ongeveer 5 vragen per keer. Dit zal ongeveer 8 werkdagen in beslag nemen.

 

Fase 1: Verkenning heb ik verder besteed aan het maken van een planning, het opzetten van een testpanel (helaas niet succesvol) en het vlot uitwerken van de eerste experimenten.

 

 

pim

18

Vervolg testpanel

Insteek voor testpanel bij de Johan Cruijf Arena:

Healthy Workers bij Johan Cruijf Arena Innovation Center

+/- 40 medewerkers.

Twee opties:

Office Onderzoek:

 • Product validatie van product 2.0 en opzetten testgroep voor afstudeerproject Pim op het gebied van verhogen van engagement op het leveren van intrinsieke input (questionnaires)
 • Pim heeft de Arena al gepolst of ze willen meewerken als testpanel voor validatie van zijn afstudeerproject. Hier staan zij op zich voor open, alleen mist voor hun de incentive nog om dit doorgang te laten vinden. De Arena is zelf bijvoorbeeld geïnteresseerd in het onderdeel omgevingsklimaat met sensoren. Dit zou voor hen een incentive kunnen zijn.
 • Incentive willen we creëren door HW Office Onderzoek aan te bieden tegen gereduceerd tarief. Hierbij krijgen zij dus het sensor-stuk evenals de vragenlijsten.
 • Pim heeft 20 medewerkers nodig voor de validatie van zijn afstudeerproject. Het doel met deze 20 medewerkers is:
  • Fase 1: Uitvoeren van minstens 10 diepte-interviews in een eerste sessie. Fysiek (start pilot)
  • Fase 2: Uitvoeren van minstens 10 usability tests a.d.h.v. 3 mvp’s. Fysiek (laatste week juni of eerste week september)
  • Fase 3: Minstens 20 medewerkers die een feedback-loop van een week uitvoeren, waarbij propositie dagelijks getest wordt op afstand, waarschijnlijk via mail. Digitaal (Laatste week september).
 • De 20 medewerkers die Pim nodig heeft, kunnen gewoon meedoen aan de vragenlijsten die we op dit moment hebben, omdat Pim bij de start in juni nog geen product heeft dat de vragenlijsten kan vervangen. In september zal deze groep in tegenstelling tot de overige 20, echter nog een extra maal met het product werken om het concept van de nieuwe vragenlijsten te valideren.
 • De andere 20 medewerkers zullen alleen meedoen aan het Office Onderzoek, zonder inmenging van het afstudeerproject van Pim.

Workshop

Optie twee is een workshop op het gebied van Healthy Working aangeboden door iemand uit ons netwerk (Mémé wellicht). Hiermee kunnen we Healthy Workers verder introduceren en het belang van wat wij doen kenbaar maken. Daarnaast kunnen we de Arena iets bijleren over en gezonde manier van werken, wat goed in hun omgeving past, omdat zij voor innovatie staan.
Om deze incentive zo groot mogelijk te maken is dit een gratis sessie

pim

17

Vragen voor de doelgroep

Om welke reden heeft u wel of juist niet mee gedaan aan het Healthy workers onderzoek?

– Waardoor had u wel mee willen doen?

– Aan watvoor onderzoeken doet u wel mee?

– In welke vorm had u wel meegedaan?

– wat heeft voor u de voorkeur? in 1x alle vragen of alle vragen verspreid over meerdere keren?

Interview user segmenten 9_5

 • Hoe lang werkt u al bij deze organisatie?
 • Waardoor heeft u gekozen voor deze organisatie?
 • Waardoor heeft u gekozen  voor deze functie?
 • In hoeverre is de fysieke werkomgeving belangrijk voor uw functioneren vindt u?
 • Wat zou de grootste verbetering in de werkomgeving zijn volgens u?
 • Hoe zou u, uw relatie met uw collega’s omschrijven?
 • Hoe zou u uw relatie met uw manager omschrijven?
 • Hoe zouden uw collega’s u omschrijven denkt u?
 • Waaruit haalt u veel ‘energie’?
 • Welke rol neemt werk in, in uw leven?
 • Welke plek neemt persoonlijke ontwikkeling in?
 • Welke belangrijke zaken zijn niet of lastig te bespreken op het werk?
 • Welke belangrijke zaken zijn niet of lastig te bespreken met uw manager?
 • Wat is je associatie met healthy workers na de laatste Pilot?
 • Wat zou de meerwaarden voor u zijn om mee te doen?
 • Hoe ziet de gemiddelde werkdag er uit?
 • Op welk moment hebben ze het ’t voor hun gevoel het drukst?
 • Op welk moment checken ze hun mail&hebben ze speling in tijd?
 • Welke tools/apps gebruiken ze graag/regelmatig op werk?
 • Hoe krijgen ze nieuwe informatie het liefst binnen?
 • Welke publicaties/blogs lezen ze graag (voor werk)?
 • Welke sociale kanalen gebruiken ze (tijdens werktijd)?
 • Welke vorm van communicatie vinden ze storend (push berichten, pop ups, mails, sms)?
 • Welke vorm van communicatie vinden ze prettig (push berichten, pop ups, mails, sms)?
 • Worden ze liever met U of je aangesproken?
 • Gebruiken ze een privé- en/of werktelefoon op werk?
 • Willen medewerkers meer humor in hun werkdag.
 • Wat is de grootste zorg over de werkplek (wel verandering, geen verandering, privacy, gezondheid, verveling, vermoeidheid).
 • Hoe ziet jouw typische dag er uit? Hoe laat ga je naar werk, hoe laat ga je weer weg, wanneer ben je met het meest productief, wat zijn taken tijdens werk en zaken buiten werk om
 • Van welke tools maak je veel gebruik?
 • Wat zijn je grootste uitdagingen op werk? En hoe pak je die aan?
 • Of wat weerhoudt je van het behalen van die uitdagingen?
 • Wanneer ben jij succesvol in je rol op werk? En hoe meet je dit?
 • Waar ben jij verantwoordelijk voor? (misschien too much)
 • Waar ligt je allergrootste frustratie op werk?
 • Wat vind je het allerleukst op werk?
 • Waarom heb je er voor gekozen om het niet in te vullen?
 • Wat zou je motiveren het wel in te vullen?
 • Heb je liever dat we de vragen spreiden, of liever alles in één keer? Bv. 4 dagen per week gedurende 8 dagen of direct 32 vragen?
 • Jij geeft ons iets, wat zou je hiervoor op korte termijn willen terugzien?
 • Hoeveel tijd zou je dagelijks kunnen/willen spenderen aan het leveren van input?
 • Wat is het nut van het leveren van input? Waarom niet?
 • Hoe zouden we dit nut duidelijker naar je kunnen communiceren? Zou je dan al meer getriggerd zijn om input te geven?
 • Vind je dat we je ‘gespamd’ hebben?
 • Wat zijn voor jou randvoorwaarden waarmee je wel input zou leveren?
 • Heb je het gevoel dat je jezelf met Healthy Workers meer kan laten horen? Als in: kan je problemen kenbaar maken via ons die vervolgens worden opgepakt door het MT?
pim

16

Testpanel

De Goudse is inmiddels afgehaakt omdat er intern al werd gewerkt aan dezelfde zaken als waar ik mij mee bezig houdt.

De Johan Cruijf Arena staat er nog steeds voor open. Vorige week woensdag heb ik daar een meeting gehad en e.e.a. doorgesproken. We zijn nog aan het zoeken naar wat de Arena terugkrijgt voor mijn aanwezigheid en validatieprocedures. Wellicht kunnen we een pilot opzetten bij hen.

TBC.